Make your own free website on Tripod.com
 

AKADEMIK

  • Meningkatkan taraf perpustakaan.

~ Saranan memperbanyakkan bahan rujukan terkini serta mengadakan MoU dengan perpustakaan IPT lain.

  • Prasarana pembelajaran yang lengkap.

~ Mengesyorkan pembinaan kompleks dewan kuliah dan makmal disegerakan.

  • Pengkreditan aktiviti ko-kurikulum

~ Mencadangkan supaya aktiviti ko-kurikulum diambil kira sebagai kredit untuk bergraduat.

  • Teknologi Maklumat .

~ Usaha memasyarakatkan teknologi maklumat dengan mengadakan program sokongan ke arah merealisasikan misi universiti dan negara.

ke muka hadapan....