Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang ke Laman AMB Online...

Laman ini adalah Laman Rasmi bagi Angkatan Mahasiswa Bersatu, Universiti PUTRA Malaysia.

Di sini kami menyediakan sesuatu yang menarik bagi semua mahasiswa-mahaisiwi di UniPUTRA  tercinta ini. Bagaimanapun maklumat yang kami berikan adalah di atas kemampuan kami sahaja. Kami mengalu-alukan bagi mana-mana mahasiswa mahasiswi, pensyarah, pentadbiran UniPUTRA, pekerja UniPUTRA, mahupun mana-mana pihak yang ingin memberikan sumbangan kepada laman ini agar ianya memberikan manfaat kepada kita semua....

Laman ini akan siap sepenuhnya dalam masa terdekat ini, insyallah.

jundi98...