Make your own free website on Tripod.com
KEBAJIKAN
  • Penempatan yang selesa

~ Mencadangkan alternatif lain bagi menyelesaikan masalah penempatan melalui penubuhan Jawatankuasa Bertindak Penempatan dengan kerjasama Unit Latihan dan Perundingan HEP.

  • Pinjaman / Biasiswa

~ Menyelesaikan masalah kelewatan pemberian pinjaman/biasiswa kepada mahasiswa.

  • Prihatin tentang kualiti makanan

~ Memastikan Jawatankuasa Pengawalan Kualiti Makanan HEP melakukan kawalan terhadap kualiti makanan.

  • ‘Parking Lot’

~ Menyarankan agar ‘parking lot’ ditambah dan dibaikpulih.

  • Kesan Pengkorporatan

~ Memastikan yuran atau bayaran tambahan tidak dikenakan terhadap sebarang kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan.

ke muka hadapan....