Make your own free website on Tripod.com

KEPIMPINAN

Usaha AMB SMART untuk melahirkan ciri-ciri kepimpinan sejagat;

  • Membentuk kepimpinan mahasiswa

~ Bersifat dinamis , progresif dan bertanggungjawab.

~ Prihatin dengan masalah mahasiswa dan masyarakat sejagat.

  • Berkerjasama dengan seluruh kepimpinan mahasiswa IPT dalam menangani sebarang permasalahan mahasiswa dan masyarakat seluruhnya.
  • Memastikan pengurusan aktiviti kemahasiswaan mencerminkan daya intelek dan kematangan mahasiswa.
  • Berusaha supaya semua persatuan turut diberikan hak untuk mengambil bahagian dalam minggu orientasi.
  • Memastikan mahasiswa dibawa berunding terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebarang perancangan yang melibatkan kepentingan mahasiswa.

ke muka hadapan....