Make your own free website on Tripod.com

HAK MAHASISWI

  • Menggerakkan usaha ke arah melahirkan generasi mahasiswi yang mempunyai daya intelek yang tinggi serta mantap peribadinya.

  • Memanfaatkan idea serta pandangan mahasiswi demi kebajikan dan kepentingan bersama.

ke muka hadapan....