Make your own free website on Tripod.com

Sosial

AMB SMART prihatin;

1. KETERBUKAAN DALAM PERPADUAN

  • Menjalinkan hubungan yang harmonis antara kaum melalui peningkatan peranan Sekretariat Perpaduan MPP.

2. ETIKA DAN MORAL

  • Mengadakan program-program yang boleh meningkatkan keperibadian dan nilai moral mahasiswa.
  • Menangani gejala negatif.

3. EKSPO KONVOKESYEN

  • Memastikan ia menepati kehendak dan aspirasi mahasiswa.
  • Berusaha memastikan pengurusan yang lebih cekap.

ke muka hadapan....